in

Dom penzionera u Nedžarićima ponovo na prodaju, navodno je zainteresovan i Lidl

Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH objavila je ponovo javni poziv za dostavljanje ponuda putem zatvorenih koverti za prodaju Doma penzionera u Nedžarićima.

Agencija će do 25. augusta do 16 sati prikupljati ponude zainteresovanih ponuđača po cijeni od 10,36 miliona KM. Ukupna površina objekta, kako je navedeno, iznosi 16.086,60 kvadratnih metara, a ukupna površina zemljišta na kojem se objekat nalazi je 17.611 kvadratnih metara. Namjena objekta je poslovna.

Ponude sa nižom cijenom od početne neće biti razmatrane, a nekretnina se prodaje u zatečenom stanju, viđeno-kupljeno.

“Kupac će snositi sve troškove uknjižbe prava vlasništva koje je predmet javnog poziva, troškove notarske obrade kupoprodajnog ugovora, platiti porez na promet nepokretnosti i sve druge eventualne poreze, naknade i troškove koji se odnose na predmet prodaje. Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica koja dostave ponudu, uplate depozit i naknadu za učešće, osim domaćih pravnih i domaćih fizičkih lica koja imaju registrovanu samostalnu djelatnost, a koja imaju neizmirene obaveze po osnovu doprinosa prema Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje”, stoji u javnom pozivu.

Ponuda se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na adresu Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH u zapečećenoj koverti na kojoj je naznačen naziv predmeta prodaje. Ponude podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim), ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

U koverti se uz ponudu dostavlja dokaz o izvršenom plaćanju depozita i naknade za učešće. Domaća pravna i domaća fizička lica, koja imaju registrovanu samostalnu djelatnost, su dužna uz ponudu dostaviti izjavu da nemaju obaveza po osnovu doprinosa prema Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje. Izjava za fizička lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom privrednog društva.

Najpovoljniji ponuđač, a koji ima registrovanu samostalnu djelatnost, dužan je, do potpisivanja kupoprodajnog ugovora, dostaviti uvjerenje nadležnog organa o izmirenim obavezama prema Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje

Podsjećamo, Dom penzionera krajem 2019. godine kupio je na aukciji Capital Holding sirijskog biznismena Abdulaha Mehdija, poznatog po ulaganju u Capital Tower u naselju Otoka u Sarajevu, ali je kuproprodajni ugovor poništen krajem 2020. godine, jer kupac nije izvršio obaveze.

Kao jedan od potencijalnih kupaca, ovaj put se najviše pominje Lidl, koji je, navodno, zakasnio na prethodnu aukciju koja je oglašena u maju i bila je neuspješna.

(Klix)