in

Hrvatskoj zvanično odobreno uvođenje eura – PressMedia

Odbor za ekonomske i finansijske poslove EU usvojilo je tri konačna pravna akta koja su potrebna kako bi Hrvatska mogla da uvede euro 1. januara 2023, prenijela je Hina.

Među tim aktima je i odluka o stopi konverzije kune u euro po srednjem kursu 1,0 evro za 7,5345 kuna. Definitivni kurs jednak je onom po kojem je kuna prije dvije godine uključena u Evropski kursni mehanizam.

Uz uredbu kojom je utvrđen definitivni kurs konverzije kune u evro, Mehanizam je usvojio još dva pravna akta – odluku o prihvatanju eura u Hrvatskoj, te dopunu uredbe u kojoj će se popisu 19 članica europodručja dodati Hrvatska kao 20. članica.

Četiri mjeseca prije dolaska eura, početkom septembra, u Hrvatskoj će početi obavezno dvojno iskazivanje cijena u kunama i eurima, koje će trajat cijele sljedeće godine.

Povlačenje kuna i puštanje u opticaj novčanica i kovanica eura vrlo je složena operacija jer će u vrlo kratkom roku biti porebno da se povuče više od 500 miliona komada novčanica kuna i više od 1,1 milijardu komada kovanica kuna i lipa. Istovremeno će trebati da se pusti u opticaj uporediva kolčina novčanica i kovanica eura.

U prve dvije nedjelje od ulaska u eurozonu na snazi će biti dvojni opticaj, moći će da se koriste i kune i euro.

U bankama će u prvih šest mjeseci moći bez naknade da se mijenjaju kune za eure, a u narednih šest mjeseci uz naknadu. Nakon 12 mjeseci od uvođenja eura gotov novac moći će da se mijenja samo kod Hrvatske narodne banke.

Pritom će kovanice moći da se mijenjaju do tri godine nakon uvođenja eura, a novčanice trajno.

Snabdijevanje novčanicama eura će se obezbijediti pozajmljivanjem od Evropske centralne banke, dok će se kovani novac proizvesti u Hrvatskoj s obzirom na to da, suprotno od novčanica koje su iste u svim zemljama eurozone, kovanice eura i centa na naličju prikazuju nacionalne simbole država članica.