in

Rađa se novi lider na tržištu osiguranja u BiH – PressMedia

Tržište osiguranja u Bosni i Hercegovini uskoro će dobiti novog lidera.

Naime, ASA osiguranje će pripojiti Central osiguranje. ASA je ranije postala vlasnik Central osiguranja, a sada će izvršiti i pripajanje. Time će Central osiguranje prestati postojati.

Naime, za petak 15. juli sazvana je Skupština društva Central osiguranje d.d. Sarajevo.

Na dnevnom redu je donošenje odluke o namjeravanoj reorganizaciji – “pripajanju i brisanju Central osiguranja d.d.”

Za isti dan je zakazana i Skupština ASA osiguranja na kojoj će biti donesena odluka o namjeri reorganizacije društva pripajanjem (Central osiguranja).

Inače, ASA osiguranje je u prvih pet mjeseci ove godine imalo premiju od oko 20,5 miliona KM, a Central osiguranje oko milion KM manje od toga, što njihovu ukupnu premiju čini oko 40 miliona KM.

Trenutni lider na tržištu, Adriatic osiguranje u istom periodu je imalo premiju od 34 miliona KM.

To znači da se pripajanjem ova dva društva rađa novi državni lider među osiguravajućim društvima u BiH.