in

Priča o opljačkanom stanu na Ciglanama, a tu poginuo mladić od 17 godina

Malo ili ti malo više mnogima su postala čudna Nedina žaljenja za imetkom, kako ona navodi, milionskim. Tačno je da je bila na meti, ali ne samo u Sarajevu na Ciglanama, gdje je izgubila većinu stvari iz stana, kojeg je kasnije prodala, nego je bila na meti i u srpskoj prijestolnici. Naime, poznato je da se žalila kako su joj bacali bombe na poslovni prostor, otuđivali automobile.

Isto tako Neda ne navodi da je njen drugi stan i poslovni prostori koji su joj opljačkani bili na Ilidži koji su u to vrijeme bili pod opsadom srpske vojske. O kući u Imotskom malo je kazivala, osim nakon podjele i da ju je renovirala. Kaže da je samo kuća u Lepetanima, koja je sagrađena na zemlji njenog pokojnog supruga Milana Bilbije, ostala netaknuta.

Da bi Nedi rasvjetlili stanje koje je u to doba vladalo u Sarajevu kazat ćemo da je uz njen stan na Ciglanama poginuo mladić u haustoru od 17 godina, zajedno sa svojom nanom koja je bila raskomadana. Zar je sada, nakon 30 godina, priča o novcu bitna za isticanje. Kod pravih Bosanaca vodilja je bila „samo neka je ostala živa glava“, ostalo je sve devastirano i zdrobljeno od silnih granata. Rasuti su nervi, kao i imovina. Rasuti su dječiji životi i njihovi dijelovi tijela. S tugom je obilježeno njihovo djetinjstvo. O poslovima da ne govorimo.

Niko nije bio pošteđen materijalnih gubitaka jer su svi drugi gubici važniji i vrjedniji pomena.