in

Nema više tendera za rodbinu i prijatelje, nema više posla za članove uže i šire porodice, nema više po starom

TRANSPARENTNOST I JAVNOST RADA

Nema više TENDERA ZA RODBINU I PRIJATELJE, nema više POSLA ZA ČLANOVE UŽE I ŠIRE PORODICE, nema više PO STAROM, poručio je Halil Sulejmanović izvršni direktor u preduzeću Sarajevo-šume.

– Danas je preduzeće KJP Sarajevo šume uputilo poziv nevladinom sektoru (npr. CCI, Transparency international i druga) da pored redovnih kontrola, koje organi vlasti provode po službenoj dužnosti, budu slobodni vršiti svaki vid nadzora i kontrola nad radom preduzeća u cjelosti a sa posebnim naglaskom na:

1. Zapošljavanje i procedure zapošljavanja; te,

2. Javne nabavke i zakonitost istih. 

JAVNOST ITRANSPARENTNOSTI kroz ove korake na koje smo posebno ponosni, ovo je princip funkcionisanja u kojem svaki gradanin prati tokove novca i javne potrošnje, ovo je princip do sada nepoznat i neprimjenjen ali će kao takav biti URNEK. 

NEVLADIN SEKTOR će ubuduće, iako ovaj princip primjenjujemo od prvog dana obnašanja pozicija, biti u mogućnosti da na dnevnoj bazi nadzire i samim time usmjerava i kontroliše procese koji su kamen temeljac iskorjenjivanja najveće pošasti društva, KORUPCIJE, napisao je na svom Facebook profilu Halil Sulejmanović izvrsni direktor za opće poslove u KJP Sarajevo šume, zaključio je on.