in

Postoji policijska solidarnost bez obzira na entitetske granice

Admir Katica, ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo izjavio je da je u borbi protiv kriminala vrlo važna saradnja s policijom Republike Srpske.

Navodi da postoji policijska solidarnost bez obzira na entitetske granice, ali da bi najbolje rezultate imali da postoji policija Bosne i Hercegovine.

“U borbi protiv kriminala je vrlo važna saradnja s policijom RS-a, a najbolja naša saradnja koja bi dala i najveće rezultate bila bi ona da smo dio jednog policijskog organizma države, koji bi se zvao policija Bosne i Hercegovine”, naveo je Katica na Facebooku.

Kako je dodao, nepostojanje jedinstvene policije na državnom nivou otežava rad.

“I u tim okolnostima kao ministar, a i kao bivši policijski službenik, te iz razgovora sa sadašnjim policajcima, vidim da postoji policijska solidarnost bez obzira na entitetske granice. I što je jako važno, postoji dobra saradnja između rukovodilaca policijskih agencija, što svakako doprinosi boljoj sigurnosti”, naveo je Katica.