Vijesti Online je nezavisni i istraživački portal koji nudi provjerene, objektivne i blagovremene informacije koje se tiču domaće politike, regiona ali i svijeta. Nudimo i informacije iz oblasti privrede, ekonomije i biznisa, nauke i tehnologije, te vas informišemo o aktuelnostima iz svijeta sporta, kulture, showbiza i drugih sfera života. Na portalu vijestionline.live potražite i intervjue, analize i kolumne relevantnih autora o svim aktuelnim temama, ali i mladih novinara koji tek grade svoje karijere.

Vijesti Online
Branilaca Sarajeva 9
71000, Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Redakcija
redakcija@vijestionline.live

Email
advertising@vijestionline.live