in

Civilna zaštita: Kako se zaštititi od nesreća na jesen i zimu

Civilna zaštita Kantona Sarajevo uputila je preporuke pravnim i fizičkim licima o preduzimanju preventivnih mjera zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u jesenjem i zimskom periodu.

“S obzirom da je tokom jesenjeg i zimskog perioda povećana opasnost od izbijanja prirodnih i drugih nesreća: poplava, klizišta, snježnih padavina i niskih temperatura, leda i ledenica, jakog vjetra i drugog, a imajući u vidu činjenicu da je u prethodnim periodima uočena neadekvatna pripremljenost određenog broja subjekata zaštite i spašavanja u odgovoru na prirodne i druge nesreće, ovim putem preporučujemo svim pravnim i fizičkim licima, da preventivno radi zaštite zdravlja i života ljudi, te materijalnih i kulturnih dobara odmah preduzmu preventivne mjere koje su im propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća”, navodi se u saopštenju.

Dodaju i na šta se to naročito odnosi:

  • obavezu pravih lica da donesu planove zaštite i spašavanja i ostala planska dokumenta za svoje djelovanje u zaštiti i spašavanju i da u skladu s tim planskim dokumentima pravovremeno pripreme svoje organizovane snage civilne zaštite (štabove, službe, jedinice i povjerenike civilne zaštite), kao i da te snage opreme sa potrebnom opremom i sredstvima za efikasno i brzo reagovanje na prirodne i druge nesreće koje mogu nastati tokom jesenjeg i zimskog perioda;
  • obavezu fizičkih lica za provođenje lične i uzajamne zaštite građana, kao najmasovnijeg oblika pripremanja i organizovanog učešća građana u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

U saopštenju se napominje i da su prava i obaveze subjekata zaštite i spašavanja utvrđene konkretno u sljedećim odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju: za građane u odredbama čl. 10. do 22. Zakona o zaštiti i spašavanju, za organe vlasti u odredbama čl. 23. do 31. Zakona o zaštiti i spašavanju,za pravna lica u odredbama čl. 32. do 36. Zakona o zaštiti i spašavanju.U navedenim zakonskim odredbama utvrđena su samo osnovna prava i dužnosti, dok su načini ostvarivanja tih prava i dužnosti razrađeni u ostalim odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju, na odgovarajućim mjestima, na kojima se regulišu određena pitanja, pojašnjeno je u saopštenju.

“Apelujemo na sve subjekte zaštite i spašavanja (pravna i fizička lica, organe vlasti, općinske službe civilne zaštite i druge organizovane snage civilne zaštite), da odmah preduzmu navedene preventivne mjere jer će samo tako stvoriti pretpostavke za efikasnija i brže reagovanja svih subjekata sistema zaštite i spašavanja u sveobuhvatnom odgovoru na sve buduće potencijalne izazove i prijetnje, a samim tim će se izbjeći velike materijalne šteta, kao i brojne povrede i ljudske žrtve”, navodi se.

“Napominjemo, navedene subjekte, da su dužni odmah čim primijete ili saznaju za neku opasnost ili pojavu koja može dovesti do nastanka prirodne i druge nesreće, sve podatke o istoj dostaviti Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite na tel. broj 121, koji radi neprekidno 24 sata svaki dan”, kaže se u preporukama Civilne zaštite KS.

Program televizije možete pratiti UŽIVO na ovom linku kao i putem aplikacija za Android|iPhone/iPad