in

Imenovanje nove Vlade KS zakazano za 24. mart

Imenovanje nove Vlade KS zakazano za 24. mart

Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo zakazao je za 24. mart 2023. godine održavanje Pete sjednice Skupštine KS na kojoj će se, prema usvojenom dnevnom redu, naći i Prijedlog odluke o potvrđivanju nove Vlade Kantona Sarajevo. Na istoj sjednici pred zastupnicima će biti i prijedlog imenovanja nove dopredsjedavajuće Skupštine KS Jelene Pekić, umjesto Igora Stojanovića, zbog njegovog imenovanja za potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine.

Prijedloge ovih odluka prethodno je danas utvrdila i u dalju proceduru uputila skupštinska Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja.

Sastav nove Vlade KS, odnosno 12 kantonalnih ministrica i ministara predložio je ranije imenovani mandatar Nihad Uk.

Ukoliko to 24. marta potvrdi Skupština KS, novu Vladu KS će činiti:

Nihad Uk (kandidat NS, NiP, SDP BiH i SBiH za premijera Kantona Sarajevo)

Nihad Uk je rođen 1989. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a potom magistrirao na Katedri za međunarodno javno pravo na istom fakultetu. Od 2016. do 2022. godine bio je vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Centar Sarajevo, a ujedno je delegiran u Gradsko vijeće Grada Sarajeva.

U augustu 2017. godine postaje Generalni sekretar Naše stranke na kojoj je funkciji i danas. Prije toga radio je u realnom sektoru. Na Općim izborima 2022. godine izabran je za zastupnika Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo, a potom delegiran u Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine. Oženjen je i roditelj jedne djevojčice.

Darja Softić Kadenić (kandidatkinja NS za ministricu pravde i uprave Kantona Sarajevo)

Darja Softić Kadenić rođena je 1982. godine i zaposlena je kao vanredna profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Uža specijalnost joj je građansko pravo.

Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Pravnom fakultetu u Sarajevu, a svoj drugi magistarski rad odbranila na Karl Franzens Univerzitetu u Gracu, gdje je osvojila i nagradu za najbolji magistarski rad u svojoj generaciji. Autorica je brojnih naučnih radova te članica nekoliko uglednih domaćih i međunarodnih profesionalnih organizacija.

Od juna 2021. godine obnaša funkciju ministrice pravde i uprave Vlade Kantona Sarajevo. Govori njemački i engleski jezik, a poznaje francuski i španski. Udata je i majka dvoje djece.

Haris Vranić (kandidat SDP BiH za ministra zdravstva Kantona Sarajevo)

Haris Vranić rođen je u Sarajevu 1965 godine. Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu završio je 1991. godine. Specijalista je opće hirurgije i subspecijalista vaskularne hirurgije. Postdiplomski studij završio na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, a potom uspješno odbranio magistarsku i doktorsku tezu i stekao titulu doktora medicinskih nauka.

Trenutno je vanredni profesor hirurgije Medicinskog fakulteta SSST Univerziteta u Sarajevu. Autor više od 30 radova u indexiranim časopisima, kao i nekoliko vodiča, monografija i udžbenika. Uposlenik KCUS od 1997 – 2020 god, a potom uposlenik OB „Prim. dr Abdulah Nakaš“. U proteklom periodu obnašao je poziciju ministra zdravstva Kantona Sarajevo.

Član je Predsjedništva KO SDP BiH Sarajevo, a na posljednjim Općim izborima bio je kandidat SDP-a BiH za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Aktivno govori engleski i njemački jezik. Oženjen, otac dvoje djece.

Almir Bečarević (kandidat SBiH za ministra komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša u Kantonu Sarajevo)

Almir Bečarević rođen je u Sarajevu 1965. godine i po zanimanju je diplomirani pravnik. U Sarajevu je završio Drugu gimnaziju i Pravni fakultet. Prvo radno iskustvo stekao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu gdje je radio od 1992. do 1996. godine.

Potom se zapošljava u Elektroprivredu BiH – Elektroprenos na poziciji samostalnog stručnog saradnika za pravna pitanja, a zatim rukovodioca Samostalne službe pri direkciji JP EP BiH. U BH-Gas dolazi 2000. godine i to na poziciju direktora pravnog sektora na kojoj ostaje sve do 2004. godine kada je imenovan za direktora kompanije sve do 2011. godine, gdje postaje savjetnik Uprave. Od 2022. godine do danas obavlja poslove Stručnog saradnika za imovinsko – pravne odnose u BH-Gasu.

Dobitnik je priznanja za Poslovnu ličnost godine (2005.) za uspješno poslovanje u organizaciji Direkcije za izbor menadžera BiH i Jugoistočne Evrope i poslovne plakete Evropski menadžer BiH u organizaciji Evropskog pokreta u BiH (2010. godine). Predsjednik je Skupštine Udruženja za gas u BiH i član Upravnog odbora Udruženja za gas u Bosni i Hercegovini.

Bio je član radne grupe za izradu Zakona o gasu – Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i idejni tvorac i član radne grupe za izradu Zakona o južnoj interkonekciji, a također i član radne grupe za izradu Zakona o cjevovodnom transportu – Ministarstvo komunikacija i prometa BiH.

Potpisnik je ugovora, memoranduma i protokola o izgradnji i povezivanju gasovodnih sistema, TAP, IAP, Južna interkonekcija, Zapadna interkonekcija, CNG postrojenje itd. Bio je predsjednik komisije za izradu programa male privatizacije EP BiH, rukovodilac Tima za obnovu PTZ JP EP BiH, predavač na Security Policy Forumu u organizaciji OSCE-a, učesnik/predavač na Crans Montana Forumu, član komisija za izradu zakonskih rješenja na nivou BiH i FBiH.

Bio je učesnik/predavač na raznim međunarodnim stručnim skupovima i autor je desetina stručnih tekstova u medijima BiH i regionu. Također, bio je član ekspertskog tima za izradu uredbe o regulisanju gasne privrede u FBiH, te predstavnik naše zemlje u projektu NETS (Novi evropski sistem prijenosa).

Adnan Šteta (kandidat SDP BiH za ministra saobraćaja Kantona Sarajevo)

Adnan Šteta, trenutni ministar saobraćaja u Vladi Kantona Sarajevo i predsjednik Kantonalne organizacije sarajevskog SDP-a rođen je 1980. godine u Mostaru.

Ekspert je iz oblasti ekonomije sa velikim iskustvom u segmentu kriznog menadžmenta, marketinga, nabave prodaje. Kao konsultant je radio s velikim svjetskim konsultantskim kućama, te je bogatu radnu karijeru stekao u velikim korporacijama.

U njegovom mandatu u Ministarstvu saobraćaja pokrenuti su najveći i historijski projekti u Kantonu Sarajevo vezani za javni prevoz i cestovnu infrastrukturu.

U periodu od 2020-2021. bio je direktor maloprodaje, nabave i marketinga u kompaniji Hifa Petrol d.o.o Sarajevo. Jedanaest godina je bio dio Agrokorovog koncerna gdje je obavljao poslove direktora društva Velpro d.o.o. Sarajevo kao i izvršnog direktora i člana uprave Konzum d.o.o. Sarajevo BiH, te direktora tradinga i category tradinga.

Prije prelaska u Agrokorov koncern, obavljao je poslove voditelja maloprodaje za bosanskohercegovačku kompaniju Drvopromet d.o.o. Sarajevo kao i za talijanski brend Pitarello.

Svoju radnu karijeru je započeo 1999. godine u italijanskoj humanitarnoj organizaciji Luciano Lamma gdje je bio voditelj programa i projekata te organizacije.

Adnan Šteta je MA ekonomije. Govori italijanski i engleski jezik.

Dobitnik je većeg broja plaketa i priznanja za razvoj infrastrukture, privrede, sporta i angažman u humanitarnom radu.

Oženjen je i otac dvije kćerke.

Enda Pavić Pečenković (kandidatkinja SDP BiH za ministricu rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo)

Rođena je 1977. godine u Sarajevu. Magistrica je socijalnog rada sa 19 godina staža u struci. Također, u procesu je završetka drugog master studija i sticanja zvanja magistrice psihologije.

Trenutno je zaposlena u JU ”Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo”, u Službi socijalne zaštite Općine Centar na poziciji šefice Službe. Pored navedenog, završila je realitetnu terapiju i stekla zvanje savjetovateljice iz oblasti realitetne terapije, kao i dvije godine edukacije iz porodične sistemske terapije. U procesu je sticanja zvanja Europskog psihoterapeuta iz EMDR-edukacije.

Aktivno govori engleski i španski jezik. Udata je i majka jedne jedanaestogodišnje djevojčice.

Admir Katica (kandidat NiP-a za ministra unutrašnjih poslova)

Admir Katica rođen je 1975. godine. Diplomirao je na Fakultetu kriminalističkih nauka, a Specijalistički postdiplomski studij završio na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Završio je Londonsku školu za odnose s javnošću LSPR te Media centar Sarajevo i Centar za strateško komuniciranje London.

Usavršavao se i u Ministarastvu unutrašnjih poslova Republike Austrije. Stručno usavršavanje imao je i na Policijskoj akademiji Baton Rouge, Univerzitet Louisiana te pri Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova. Obavljao je funkciju ministra unutrašnjih poslova u Vladi šestorke te Vladi KS u mandatu 2021-2023. Govori engleski jezik. Oženjen je i otac dvoje djece.

Zlatko Mijatović (kandidat NiP-a za ministra privrede)

Zlatko Mijatović rođen je 1984.godine u Sarajevu. Diplomirao je na Pravnom fakultet Univerziteta u Sarajevu 2008.godine, a Pravosudni ispit je položio 2014.godine. Pored formalnog obrazovanja isti je kontinuirano sticao dodatna znanja i vještine kroz učešća na raznim radionicama, edukacijama, seminarima i obukama.

U svom dosadašnjem radnom iskustvu od skoro 15 godina isti je obnašao razne pravne poslove kako u javnom tako i privatnom sektoru, pa je tako radio u Ministarstvu vanjskih poslova BiH na poslovima III sekretara za pravne poslove, u Hypo-Alpe Adria Leasing doo Sarajevo, kasnije HETA doo na poslovima zastupanja, u Agenciji za statistiku BiH kao stručni savjetnik za pravne poslove, u FIA-i na poslovima rukovodioca Sektora za pravne i zajedničke poslove te trenutno obnaša funkciju izvršnog direktora za pravne poslove u privrednom društvu Agencija za zaštitu ljudi i imovine Securitas doo.

Govori aktivno njemački i engleski jezik, oženjen i otac jednog djeteta.

Naida Hota-Muminović (kandidatkinja NiP-a za ministricu odgoja i obrazovanja)

Naida Hota Muminović rođena je 1981. godine u Sarajevu. U Sarajevu je diplomirala na Odsjeku na engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta, te na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Nastavničku karijeru u zvanju profesorice engleskog jezika počela je u Prvoj bošnjačkoj gimnaziji gdje je od 2015. do 2020. godine bila direktorica. Od januara 2021. ministrica je odgoja i obrazovanja u Vladi Kantona Sarajevo, kao prijedlog NiP-a.

U njenom ministarskom mandatu uspostavljen je Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja, počela je implementacija kurikularne reforme, uspostavljeni su novi učenički standardi u vidu besplatnih udžbenika za učenike od petog do devetog razreda osnovne škole, značajno je unaprijeđen obuhvat djece predškolskim odgojem i obrazovanjem, kao i prava djece na inkluzivno obrazovanje, popunjeni su kapaciteti stručnih službi u skladu sa standardima, te su izdvojeni do sada najveći iznosi za opremanje škola i rekonstrukciju i investiociono održavanje školskih objekata.

Bavila se aktivizmom i humanitarnim radom u nevladinom sektoru, te prevođenjem djela sa engleskog jezika.

Osim engleskog, govori i njemački jezik. Udata je i majka je dvoje djece.

Pavle Krstić (kandidat NS za ministra za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo)

Pavle Krstić je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Trenutno predaje na Katedri za urbanizam i prostorno planiranje. Također je predavač i na Šumarskom, Poljoprivredno-prehrambenom i Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

U profesionalnoj karijeri bavio se projektovanjem enterijera, arhitektonskim projektovanjem i projektovanjem arhitektonske i urbane rasvjete, kao i pejsažnim projektovanjem. Trenutno obnaša dužnost šefa katedre na matičnom fakultetu. Bio je kandidat Naše stranke za Skupštinu Kantona Sarajevo na izborima 2022. godine. Sudjelovao je u radu stručnih komisija u Općini Centar i Gradu Sarajevu.

Kenan Magoda (kandidat SDP BiH za ministra kulture i sporta Kantona Sarajevo)

Kenan Magoda rođen je 1984. godine u Sarajevu gdje je završio Sportsku gimnaziju, a zatim i Fakultet za sport i tjelesni odgoj (VII stepen). Poslovnu karijeru započinje 2007. godine.

Bio je dugogodišnji direktor Rukometnog Kluba “Bosna”, a u periodu njegovog rukovođenja klubom – RK Bosna je bio apsolutni prvak Bosne i Hercegovine i stalni učesnik najelitnijieg takmičenja u Europi tj. Ligi Šampiona, te je kao najtrofejniji direktor sa ekipom RK Bosna došao do 1/8 finala EHF Lige Prvaka.

Nakon RK Bosna postaje komercijalni direktor, a potom i generalni direktor kompanije Carat Plus d.o.o koja je u tom trenutku bila Generalni distributer konditorskih proizvoda “Pionir Subotica” i jedan od najvećih distributerskih kompanija u Bosni i Hercegovini.

Također, bio je zaposlen u kompaniji Art Servis d.o.o. kao generalni direktor, te angažiran na poziciji Izvršnog producenta Sarajevo Film Festivala, a obnašao je i pozicije generalnog direktora ZOI’84 i Predsjednika Turističke zajednice Kantona Sarajevo.

Na posljednjim izborima 2022. godine izabran je u Skupštinu Kantona Sarajevo. Delegat je u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i član Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Govori engleski i njemački jezik.

Emir Dedović (kandidat SBiH za ministra finansija u Kantonu Sarajevo)

Emir Dedović rođen je 1968. godine u Goraždu. Srednju ekonomsku školu završio je u Goraždu, a Ekonomski fakultet u Sarajevu 1995. godine.

Profesionalnu karijeru započinje 1995. godine u Općini Novi Grad Sarajevo kao Stručni saradnik za finansijske poslove u Službi boračko – invalidske zaštite, zatim kao Šef odsjeka za finansije u Službi boračko – invalidske zaštite, Šef odsjeka za budžet u Službi za privredu, opštu upravu, društvene djelatnosti i budžet, Šef odsjeka za finansije (budžet i računovodstvo) u Službi za privredu i finasije, Sekretar finansija (Pomoćnik načelnika za finansije i član kolegija općinskog načelnika zadužen za finansije).

Trenutno radi na poslovima i zadacima Pomoćnika općinskog načelnika za finansije i vršioca dužnosti Pomoćnika općinskog načelnika za privredu i lokalni ekonomski razvoj u Općini Novi Grad Sarajevo.

Od 1996. godine do danas bio je učesnik svih edukacija i treninga u organizaciji MMF-a, Svjetske banke, OSCE-a, kao i domaćih organizacija o temi Reforme finansijskog poslovanja javnog sektora u Bosni i Hercegovini. Između ostalog bio je i član ekspertske grupe koja je 2000. godine boravila u Sjedinjenim Američkim Državama, sa ciljem upoznavanja funkcionisanja američkog poreznog sistema i finansiranja javnog sektora u državi Arizona i gradu Feniksu i Tempeu, za šta posjeduje i certifikat.

Također, bio je član općinskog tima za uvođenje međunarodnog sistema kvaliteta ISO 9001:2000, čija je certifikacija završena za Općinu Novi Grad Sarajevo u septembru 2004. godine, te je stekao i zvanje internog provjerivača. Učestvovao je u radu radne grupe za pripremu odluke o izradi Lokalnog ekološkog plana (LEAP-a), gdje se upoznao sa aktivnostima i Federalnih institucija u oblasti zaštite okoliša.

Od 2007. godine radio je na uspostavljanju Trezorskog sistema poslovanja u Općini Novi Grad Sarajevo, koja je 2009. godine postala prva i jedina općina u Federaciji Bosne i Hercegovine sa uspostavljenim trezorskim sistemom poslovanja.

Iskustvo u oblasti uvođenja Trezorskog sistema prepoznao je Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, koji je u saradnji sa GAP-om organizovao niz prezentacija o temi “Trezor na lokalnom nivou”, na kojim je Emir Dedović prenio iskustva na uspostavi Trezora većini općina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pored već navedenih komisija, timova, odbora radio je i u mnogim drugim organizacionim odborima, timovima itd., većinom kao član zadužen za finansijska pitanja.

Omer Osmanović (kandidat NIP-a za ministra za boračka pitanja)

Omer Osmanović rođen je 1968. godine. Diplomirao je na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu 2011. godine, dok je 2013. godine stekao titulu Magistra na istom fakultetu. Na istom fakultetu odbranio je i doktorsku disertaciju 2019. godine.

Najveći dio radnog iskustva stekao je u polju sigurnosti, gdje je radio na obezbjeđenju ličnosti i objekata, kao pripadnik jedinice specijalne policije. Obnašao je funkciju direktora firme TEH d.o.o. Sarajevo. Kandidatura za poziciju ministra za boračka pitanja zatiče ga na poziciji ministra za boračka pitanja, koju obnaša od 5. januara 2021. godine, pa sve do danas.

Za vojne zasluge u odbrambeno-oslobodilačkom ratu od 1992. do 1995. dobio je odlikovanje ”Srebrena policijska zvijezda”. Dobitnik je i nagrade ”Franklin Award” za posebne zasluge tokom rada u Ambasadi SAD-a u BiH, koja mu je uručena u ime Ministarstva vanjskih poslova SAD-a. Poznaje engleski jezik.

Program televizije možete pratiti UŽIVO na ovom linku kao i putem aplikacija za Android|iPhone/iPad