in

Javni poziv udruženjima boračke populacije sa područja općine Centar za predaju prijedloga projekata

Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar danas je u dnevnim novinama Oslobođenje i Dnevni avaz, kao i na web stranici Općine Centar objavila javni poziv udruženjima boračke populacije, sa područja ove općine, da dostave prijedloge projekata koji će biti finansirani/sufinansirani iz budžeta ove jedinice lokalne samouprave tokom ove kalendarske godine.

Javni poziv se odnosi na oblasti psihološko i socijalno osnaživanje i podizanje kvalitete života boračke populacije, kao i njegovanje tradicija odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. godine i NOR-a 1941-1945. godine, Kako je navedeno u javnom pozivu iznosi finansijskih sredstava za odobrene projekte udruženja će biti od 5.000 KM do 60.000 KM. Projekti trebaju biti realizovani u skladu sa Priručnikom za implementaciju projekata boračkih udruženja koji su dobili finansijsku podršku Općine Centar Sarajevo i LOD metodologijom i trebaju biti namijenjeni građanima općine Centar. Zainteresovani sve potrebne informacije i elektronsku verziju prijavne dokumentacije mogu pronaći na web stranici općine Centar Sarajevo:  http://www.centar.ba/stranica/javni-pozivi-euprava.

Sva pitanja u vezi ovog javnog poziva mogu biti postavljena putem e-mail adrese: mahira.susko@centar.ba.

Ispunjenu aplikaciju sa kompletnom traženom dokumentacijom dostaviti u dva primjerka u štampanoj formi u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično na Protokol Općine Centar (Mis Irbina 1) sa naznakom „ Za Javni poziv za projekte boračke populacije“. Rok za predaju aplikacija je 28 dana od dana objavljivanja, odnosno od  15. decembra 2021. godine do 12. januara 2022. godine.

U okviru ovog javnog poziva za sve predstavnike boračkih udruženja biće održan „Otvoreni dan“ kao i mentorske sesije 23., 27. i 28. decembra ove godine gdje će aplikanti biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja i kriterijima.