in

KOORDINIRANA AKCIJA KANTONALNE I OPĆINSKE INSPEKCIJE / Velika akcija uklanjanja bespravnih prodavača u Centru – PressMedia

U koordiniranoj akciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Inspektorata Općine Centar, te Policijske uprave Centar jučer je započela velika koordinirana akcija uklanjanja sa javnih površina bespravnih uličnih prodavača u Centru. 

Akcijom se želi riješiti problem nelegalnih prodavača robe nepoznatog porijekla i životnih namirnica u improvizovanim i nehigijenskim uslovima, što je posebno opasno za javno zdravlje tokom ovih ljetnih mjeseci i povišenetemperature zraka. Akcija će posebno biti fokusirana na područje ulica Maršala Tita, Ferhadija, Muhameda Kantardžića, Alipašina i Gimnazijska, gdje je najveći broj nelegalnih prodavača.

Nelegalni prodavači robu izlažu na samoj asfaltnoj površini i kamenim pločama bez postavljenih odgovarajućih prodajnih stolova što nije u skladu sa članom 2. Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo. Također nelegalni prodavači na ovaj način ometaju saobraćaj motornih vozila u kretanju ili mirovanju kao i pješački saobraćaj. Komunalni inspektori Općine Centar uz asistenciju pripadnika Policijske uprave Centar i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove jučer su započeli sa velikom akcijom uklanjanja nelegalnih uličnih prodavača, koja će trajati i naredne sedmice. 

Ovom prilikom ponovo skrećemo pažnju da je za zauzimanje javne površine i prodavanje robe i životnih namirnica, između ostalog, potrebno dobiti odobrenje od nadležne službe Općine Centar, što će utvrđivati komunalni inspektori prilikom svojih redovnih kontrola i poduzimati aktivnosti u skladu sa zakonskim propisima.