in

“Na to se ne smije nikada pristati”

Sve češće se u najvišim političkim krugovima BiH spominje teza da je blokada državnih institucija samo sredstvo Milorada odika kako bi ostvario svoj pravi cilj, a to je izmjena Zakona o državnoj imovini BiH.

Podsjetimo, Ustavni sud BiH donio je odluku da kojom se proglašava neustavnim Zakon o šumama Republike Srpske, čime je faktički utvrđeno da šume, odnosno zemljište pripada Bosni i Hercegovini.

Dodik je bio bijesan zbog takve odluke, a šuška se da je od stranaca kao protuuslugu za deblokadu državnih institucija BiH tražio upravo izmjenu Zakona o državnoj imovini koja bi njemu odgovarala.

Na takav rasplet situacije i opasnosti koje nosi po državu Bosnu i Hercegovinu na svom Twitter profilu je upozorio predsjedavajući Zastupničkog doma PS BiH, Denis Zvizdić.

-Podsjetnik za sve domaće i međunarodne zvaničnike koji se bave ili se u narednom periodu planiraju baviti temom državne imovine: Država Bosna i Hercegovina je jedini titular cjelokupne državne imovine, rekao je Zvizdić.

Zvizdić je dodao da samo država može dodijeliti svoju imovinu nižim nivoima vlasti.

-Samo država svojim zakonom može, ako to smatra potrebnim i svrsishodnim, dodijeliti državnu imovinu na korištenje ili raspolaganje nižim nivoima vlasti, kazao je on.

Podsjetio je na Sporazum o sukcesiji prema kojem su sukcesori imovine SFRJ isključivo države sljednice.

-Sukcesori imovine SFRJ prema Sporazumu o sukcesiji nisu pokrajine ili općine, već isključivo države sljednice SFRJ, a to znači da je, imajući u vidu kontinuitet između Republike Bosne i Hercegovine s Bosnom i Hercegovinom, jedino državi BiH prema Sporazumu o sukcesiji data državna imovina. Državna imovina je sredstvo provođenja javne vlasti i stoga je usko povezana sa teritorijalnim integritetom i suverenitetom države, koji su isključivo državne karakteristike, istakao je Zvizdić.

Zvizdić upozorava kako se nikada ne smije pristati na bilo koju formu Zakona o državnoj imovini, po kojem bi se razvlastila država Bosna i Hercegovina.

-Dakle, NE SMIJE SE NIKADA PRISTATI, ( bez obzira na moguće pritiske), na bilo kakvu formu ili sadržaj zakona o državnoj imovini kojim bi se razvlastila država Bosna i Hercegovina, zaključio je on.