in

Objavljeni dodatni javni pozivi 

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je u Godišnjem planu provođenja Programa razvoja male privrede za 2021. godinu strukturiralo 11 programa za koje je u proteklom periodu objavilo javne pozive s ciljem implementacije poticajnih sredstava u iznosu od 8.490.000,00 KM, koja su osigurana u Budžetu Kantona Sarajevo za 2021. godinu.

Nakon izvršene detaljne analize implementacije planiranih budžetskih sredstava po ranije  objavljenim javnim pozivima iz ovog Godišnjeg plana, Vlada KS je na prijedlog Ministarstva privrede, a s ciljem povećanja stepena realizacije planiranih sredstava namijenjenih za poticaj razvoja subjekata male privrede sa sjedištem u Kantonu Sarajevo donijela Odluku o usvajanju Izmjena i dopuna Godišnjeg plana provođenja Programa razvoja male privrede za 2021., na sjednici održanoj 02.11.2021. godine. 

Učinili smo dodatni napor kako bismo povećali obim finansijske podrške razvoju i stabilizaciji subjekata male privrede na području Kantona, te vođeni tim nastojanjima raspisali smo dva dodatna javna poziva za tri programa iz Godišnjeg plana provođenja Programa razvoja male privrede za 2021. godinu.

Ovi dodatni pozivi su nova prilika privrednicima  da ostvare pravo na grant poticajna sredstva.

S tim u vezi, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo sačinilo je i provest će sljedeće javne pozive: 

1. Javni poziv za dostavljanje prijava po osnovu Programa: “Poticaj za unaprjeđenje IT preduzetništva u svrhu zapošljavanja”; i

2. Javni poziv za odabir korisnika poticajnih sredstava po programima: „Refundiranje troškova tehnološke modernizacije, uvođenja/obnavljanja standarda kvaliteta i digitalizacije poslovanja“ i „Poticaj razvoja ženskog preduzetništva“.

Javni pozivi objavljeni su na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, na linkovima: 

OVDJE

OVDJE