in

Oglasila se škola Grbavica 1 o slučaju nastavnika pedofila

Osnovna škola Grbavica 1 oglasila se saopštenjem za javnost u kojem navode da nastavnik Samir Alihodžić koji je osuđen za bludne radnje više nije uposlenik ove škole.

Saopštenje škole prenosimo u cjelosti bez intervencija.

Radi informisanja uznemirene javnosti, a naročito roditelja naših učenika, štiteći zakon i princip moralnih i pedagoških vrijednosti imamo obavezu informisati javnost o hronologiji događaja:

 1. 2015. godine protiv našeg uposlenika je podignuta optužnica za krivično djelo koje mu se stavlja na teret vezano za događaj i protivpravnu radnju na štetu malodobne osobe, a koji se desio van samih nastavnih procesa Osnovne škole „Grbavica 1“ i nije vezan za učenike Osnovne škole „Grbavica 1“.
 • 2.  2016. godine protiv našeg uposlenika je potvrđena optužnica i isti kao uposlenik škole nije suspendovan, redovno nastavlja izvršavati svoje radne obaveze, a na čiji rad nije bilo evidentiranih pritužbi.
 • 3. Dana 14.12.2021. godine, na traženje/zahtjev zaposlenika koji ima status radnika sa svim svojim pravima iz ugovora o radu i pratećih propisa i koji nije suspendiran, a protiv kojeg se vodi sudski postupak, Školski odbor je odobrio neplaćeno odsustvo u trajanju od 1 godine zbog njegovanja bolesnog člana porodice, a za koji događaj je kasnije kontrolom u decembru 2022. godine Kantonalna inspekcija utvrdila nepravilnost prilikom odobravanja ovog zahtjeva. Donošenjem Rješenja kojim se odobrava neplaćeno odsustvo, radniku njegova prava iz radnog odnosa miruju.
 • 4. 11.11.2021. godine sud donosi pravosnažnu odluku-presudu kojom je oglasio krivog optuženog za djelo koje mu se stavlja na teret i istom je izrečena sankcija kazne zatvora u trajanju od 1 godine uz izrečenu mjeru zabrane rada. Uposlenik se već nalazi na neplaćenom odustvu i njegov radnopravni status miruje.
 • 5. Dana 15.8.2022. godine, nakon zahtjeva tadašnje direktorice škole za razrješenjem dužnosti prije isteka samog mandata, za novog direktora i to vršioca dužnosti direktora, imenuje se Kamenjaš Sedin koji po preuzimanju dužnosti v.d. direktora nije upoznat sa predmetnim slučajem od strane prethodne direktorice. Također, trenutni
  Školski odbor (svi njegovi članovi) o svim detaljima situacije nisu imali saznanja, osim onih iz medija.
 • 6. Dana 15.12.2022. godine po isteku neplaćenog odsustva što se gotovo podudara sa istekom izrečene sudske mjere zabrane uz izrečenu sankciju, uposlenik se vraća na posao i istom počinju teći prava i obaveze iz njegovog radnog odnosa.
 • 7. Vršilac dužnosti direktora, iz medija i od strane roditelja, saznaje za postojanje pravosnažne presude protiv uposlenika škole. Napominje se da je ista naknadno dostavljena školi u odnosu na datum njenog donošenja i o kojoj vršilac dužnosti nije bio informiran prilikom preuzimanja dužnosti u augustu 2022. godine.
 • 8. U decembru 2022. godine po javljanju na rad uposlenika, Kantonalna uprava inspekcijskih poslova je izvršila nadzore u kojima je utvrdila činjenice, opisanu hronologiju i evidentirala ranije načinjene propuste.
 • 9. U decembru 2022. godine po ovim saznanjima, Vijeće roditelja traži imperativno postupanje i otkaz, odnosno prestanak radnog odnosa za uposlenika koji je bio pravomoćno osuđen za krivično djelo koje mu se stavlja na teret.
 • 10. Dana 20.12.2022. uposlenik škole svoju odluku o otkazu pismenim putem podnosi školi preko opunomoćenog lica, što je zavedeno putem protokola.
 • 11. Dana 20.12.2022. godine održan je Školski odbor na kojem su iznesene sve utvrđene činjenice, detaljnije upoznati Članovi istog, komunicirani rezultati inspekcijskog nadzora i zahtjeva uposlenika za prestankom radnog odnosa, te je temeljem ukupnog stanja slučaja i zakonskih regulativa prekinut radni odnos navedenom uposleniku.

Nastavnik pedofil dao otkaz u OŠ Grbavica 1

Program televizije možete pratiti UŽIVO na ovom linku kao i putem aplikacija za Android|iPhone/iPad

Oznake