in

Općina Centar dobila svoje stipendiste, 692 učenika ostvarila pravo

Nakon okončanog javnog poziva, koji je trajao od 25. oktobra do 12. novembra prošle godine, općinska Služba za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport je završila obradu svih prijava kandidata za dodjelu stipendija Općine Centar, na osnovu čega je utvrđena preliminarna listu izabranih kandidata za stipendiranje u školskoj 2021/2022. godini.

Preliminarna lista kandidata za stipendiranje objavljena je danas na oglasnoj ploči Općine Centar i na našoj web stranici u rubrici „Javni pozivi, konkursi i oglasi“. (https://www.centar.ba/stranica/konkursi-i-oglasi-stranica)

Svi prijavljeni kandidati mogu u roku od osam dana od objavljivanja preliminarne liste podnijeti prigovor Komisiji za razmatranje prigovora. Prigovori se podnose pismeno putem Protokola Općine Centar.

Pravo na općinsku stipendiju imaju nadareni učenici i studenti koji imaju prebivalište na području općine Centar u neprekidnom trajanju od godinu dana i ne koriste druge stipendije. Općinske stipendije za učenike iznose po 70 odnosno 90 KM mjesečno, a za studente po 100 odnosno 110 KM mjesečno u zavisnosti od prosjeka ocjena.

U ovogodišnjem budžetu Općine Centar za dodjelu stipendija koje nose naziv uvaženog „Prof.dr. Huseina Kulenovića“ obezbijeđen je iznos od 625.000 KM. Tokom pomenutog perioda pristiglo je 910 zahtjeva za stipendiranje iz budžeta Općine Centar od čega se 561 aplikacija odnosila na srednjoškolce, a 349 na studente. Nakon obrađenih zahtjeva utvrđeno je da 63 pristigle aplikacije ne ispunjavaju uslove konkursa.

Na osnovu raspoloživih sredstava u općinskom budžetu utvrđeno je u preliminarnoj listi da su pravo na stipendije ostvarila 692 aplikanta od čega su 174 srednjoškolca sa prosjekom ocjena 5,0 dok je 212 učenika sa prosjekom ocjena 4,0. Na ovoj listi su također 82 studenta sa prosjekom 9,5 ili 5,0 za brucoše, te 224 studenta sa prosjekom ocjena 8 i više koji su ostvarili pravo na stipendiju Općine Centar.