in

“Pojedini rudnici sezonu grijanja u Tuzli i Lukavcu doveli u neizvjesnost”

JP Elektroprivreda BiH, kao glavni snabdjevač u Federaciji BiH, uz nadzor i koordinaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, ima obavezu osigurati dovoljne količine električne i toplotne energije za svoje kupce, saopćeno je iz Elektroprivrede.

“U cilju obezbjeđenja dovoljnih količina električne i toplotne energije, JP Elektroprivreda BiH poduzima sve mjere i aktivnosti kako bi obezbijedila dovoljne količine uglja, kao osnovnog energenta za proizvodnju bilansnih količina električne i toplotne energije. Nažalost pojedini rudnici, i pored značajnih finansijskih ulaganja od strane JP Elektroprivreda BiH, nisu uspjeli ostvariti planirane proizvodne rezultate, osigurati dovoljne količine uglja na depou Termoelektrane Tuzla za naredni period, čime su u nezavidnu situaciju doveli i JP Elektroprivreda BiH, a predstojeću sezonu grijanja u Gradu Tuzla i Općini Lukavac u potpunu neizvjesnost”, navode iz Elektroprivrede.

Kao primjer navode slučaj Rudnika „Kreka“, koji je i pored značajne nabavke opreme kroz dokapitailizaciju, za prvih 7,5 mjeseci isporučio cca. 300.000 tona uglja manje od ugovorenog.

“Posebno je teško stanje na Pogonu ‘Dubrave’ gdje je i posljednja mašina kupljena sredstvima JP Elektroprivreda BiH, dana 10.07.2021.godine uništena nesavjesnim rukovanjem i od tada su sa Pogona ‘Dubrave’ prekinute isporuke uglja. Kako snabdijevanje kupaca ne bi bilo ugroženo i kako posljedice svih dešavanja u Rudnika ‘Kreka’ ne bi imale odraza na elektroenergetski sistem Federacije BiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije naložilo je JP Elektroprivredi BiH poduzimanje hitnih mjera i urgentnu nabavku nedostajućih količina uglja na tržištu”.

Postupajući po nalogu Ministarstva a da bi se prevazišla ovako teška situacija, te spasila proizvodnja električne energije i sezona grijanja, JP Elektroprivreda BiH je pokrenula aktivnosti u cilju nabavke uglja-lignita odgovarajućeg kvaliteta, za potrebe Termoelektrane Tuzla.

“I u ranijim periodima 2011.- 2015.godina, u nedostatku uglja-lignita, vršena je nabavka iz Rudnika „Stanari“, koji kvalitetom odgovara projektnim zahtjevima kotlova u Termoelektrani Tuzla i po karakteristikama je sličan lignitu sa Površinskog kopa „Šikulje“, a značajno boljeg kvaliteta od uglja sa Površinskog kopa „Dubrave“, koji se isporučivao dok se sa tog kopa proizvodnja nije u potpunosti obustavila. Posljednjih dana smo svjedoci da pojedinci i grupe u javnosti, iako nemaju uvid u isti, iznose pogrešno tumačenje odredbi ugovora o nabavci uglja-lignita iz Rudnika „Stanari“, te želeći da prikriju svoju odgovornost za teško stanje u Rudniku „Kreka“, unose zabunu koja dodatno otežava i onako tešku situaciju. Navodi da se kupuje ugalj lošijeg kvaliteta i po većoj cijeni su potpuno netačni. Ugalj koji nabavlja JP Elektroprivreda BiH je takozvani „energetski ugalj“ koji nije za komercijalnu upotrebu i dobije se na kraju procesa, nakon što se kompletan komercijalni ugalj odvoji za prodaju drugim komercijalnim kupcima. Energetski ugalj koji kupuje JP Elektroprivreda BiH i koristi za proizvodnju električne energije, ne kupuje se i ne plaća po toni, već po energetskoj vrijednosti uglja, što je definisano Odlukom Vlade Federacije BiH, dok se komercijalni ugalj prodaje po toni, i ove dvije kategorije su u potpunosti neuporedive”.

Nabavljeni ugalj je ugovoren na paritetu DDP depo Termoelektrana Tuzla, dakle u cijenu je uključen i prevoz, dok cijena uglja iz Rudnika „Kreka“ sa kojom se manipuliše zadnjih dana u javnosti, je cijena bez prevoza i JP Elektroprivreda BiH snosi troškove prevoza na osnovu posebnih ugovora sa JP Željeznicom FBiH, navode iz Elektroprivrede.

“Zastoj u restrukturiranju rudnika i smanjene isporuke uglja doveli su Termoelektranu Tuzla u stanje kakvo nije zapamćeno ni u najtežim periodima njenog postojanja. U ovim teškim trenucima pozivamo sve strane u procesu restruktuiranja elektroenergetskog sektora da se vrate usaglašenom konceptu restruktuiranja, jer je to jedini spas za proizvodnju električne energije iz uglja i energetsku neovisnost. Pozivamo predstavnike Sindikata da se odupru uticaju lokalnih politika i uzdrže od neosnovanih prozivki na račun JP Elektroprivrede BiH d.d Sarajevo, iznošenja neistina i poluistina a sve u cilju nastavka opstruiranja procesa restruktuiranja, već da se vrate ispunjavanju preuzetih obaveza iz prethodnog perioda”.

“Također, ponovo pozivamo lokalne politike koje su u najvećoj mjeri i zaslužne za stanje u rudnicima u FBiH a naročito u Rudniku „Kreka“ da odustanu od aktivnog učešća u prizivanju nereda kroz javno širenje neistina putem stranačkih saopštenja i prikupljanju jeftinih političkih poena na tako važnoj stvari kakav je opstanak energetskog sistema, energetska nezavisnost DRŽAVE i preko 12000 radnih mjesta direktno zaposlenih u sistemu i preko 40000 radnih mjesta firmi kooperanata i kompanija koji koriste ugalj proizveden u Rudnicima Koncerna. Ulog je prevelik da bi se nastavilo sa opstrukcijama i politikanstvom ili odustalo od procesa restruktuiranja”, stoji u saoćenju Elektroprivrede.

Program televizije možete pratiti UŽIVO na ovom linku kao i putem aplikacija za Android|iPhone/iPad