in

Stranka za BiH pozvala Edina Fortu da podnese ostavku na mjesto premijera KS – PressMedia

Kantonalno vijeće Stranke za Bosnu i Hercegovinu Sarajevo poziva Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS da odmah istraže dodjelu poticaja, koju je izvršio sin Edin Forto prema ocu Izetu Forti.

“U konkretnom slučaju, a prema tvrdnji sina Forte, inače premijera KS, nema sukoba interesa u dodijeljenih 20.000 KM, već se radi o “dodjeli sredstava firmi koja posluje kao i hiljade drugih”. Kantonalni odbor SBiH smatra da je sin Forto ispravno utvrdio da u dodjeli sredstava ‘nema’ sukoba interesa, jer se radi o klasičnom interesu sina prema ocu, tako da Ured ne mora istraživati nikakav sukob interesa već utvrditi interes porodice da se iz budžeta KS povuče
20.000 KM, kako bi sin pomogao ocu da što lakše prebrodi vrijeme pandemije. Teška su to vremena bila, jer je ostvarena dobit očeve firme bila samo za 2020. godinu 170.000 KM, a promet kompanije u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu porastao za 120.000 KM”, navodi se u saopćenju. 

“Sin Forto, inače premijer KS, poziva Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom da utvrde sukob interesa, a ne poziva da se pogledaju kriteriji za dodjelu poticaja i stoga fokus Ureda treba prvo da bude utvrđivanje činjenica da li su ispoštovani kriteriji javnog poziva i kako sin ocu odobri 20.000 KM poticaja za kompaniju koja ima dobit o kojoj obični  građani samo mogu sanjati. Ako je ovo borba protiv korupcije koju provodi aktualna vlast u KS, onda ima puno sinova koji bi željeli na ovakav način pomoći svojim očevima bez sukoba interesa, tj. samo uz interes da očev biznis ne ‘propadne’. I na kraju citirat ćemo jednu od izjava aktualne ministrice u Vladi KS: ‘Moralnost je vrlo fluidna kategorija. Ono što je moralno Vama, ne mora nužno biti moralno meni’. Nadati se da će sin Forto shvatiti da moralnost u njegovoj vladi nije nešto što je krasi, već upravo suprotno, fluidna kategorija. Pitanje morala je dovedeno do najniže tačke u političkom djelovanju ove Vlade, a fluidnost izjava je takva da se postavlja pitanje standarda društvene svijesti kod premijera Vlade KS”, navode iz Stranke za BiH. .