in

U poplavljenim područjima Kantona Sarajevo tokom noći je angažiran veći broj policijskih službenika

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica  poručio je da sarajevska policija ostaje u punoj pripravnosti tokom noći, kako bi se zaštitili građani i njihova imovina u područjima ugroženim poplavama.  

“Veći broj policijskih službenika i policijskih patrola, te pripadnika jedinice za posebne namjene Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo će se staviti na raspolaganje građanima na područjima koja su ugrožena poplavama”, navodi ministar Katica.   

Također, kako potcrtava ministar, posebna pažnja će se posvetiti područjima na kojima je došlo do nestanka električne energije. 

“To se odnosi i na sva druga područjima koja je, prema procjeni policijskih službenika, potrebno dodatno osigurati prisustvom policijskih službenika, radi poduzimanja preventivnih mjera, odnosno sprečavanja krivičnih djela i prekršaja, osobito s ciljem zaštite imovine građana koji su napustili svoje domove tokom dana”, zaključio je ministar Katica.