in

Unaprijeđenje saradnje sigurnosnih struktura – PressMedia

Delegacija Kantona Sarajevo u sastavu: predsjedavajući Skupštine Elvedin Okerić, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ivana Prvulović, v.d ministra unutrašnjih poslova Omer Osmanović i povjerenica Vlade Kantona Sarajevo za migracije Alma Tabaković boravi u trodnevnoj posjeti njemačkoj pokrajini Brandenburg, preciznije Ministarstvu unutrašnjih poslova ove pokrajine. 

Radi se o uzvratnoj posjeti, organiziranoj na poziv pokrajinskog ministra unutrašnjih poslova Mihaela Štubgena (Michael Stubgen).

Potreba i značaj

Prvog dana službene posjete upriličen je sastanak sa ministrom Štubgenom, kao i susret sa dva pokrajinska sekretara Uveom Šhulerom (Uwe Schuler) i  Markusom Grunevaldom (Markus Grunewald). Ovom prilikom su razmijenjena dosadašnja iskustva i informacije iz oblasti policijskih struktura i sigurnosnih agencija, te potvrđena obostrana zainteresovanost za nastavak saradnje između predstavnika vlasti pokrajine Brandenburg i predstavnika Vlade Kantona Sarajevo.

Ministar Štubgen je istakao potrebu i značaj za Bosnu i Hercegovinu da pristupi Evropskoj Uniji, dajući osvrt na nedavni izvještaj koji je EU kreirala u odnosu na postignuća i napredak naše zemlje ka EU, te uzimajući u obzir trenutnu situaciju u Ukrajini. Naglasio da je Vlada Kantona Sarajevo primjer kako bi cijela država Bosna i Hercegovina mogla da dobro funkcionira i napreduje.

Saradnja policijskih struktura

Iskazano je opredjeljenje za saradnju policijskih struktura. Ovo će biti i prilika, kako je istaknuto, da se otvori dijalog o žrtavama trgovine ljudima i iskustvima ove pokrajine u funkcioniranju “sigurnih kuća“, kao i o saradnji sa civilnim sektorom u ovoj oblasti.

Kako je najavljeno, u fokusu će biti i razmjena stečenih praksi iz oblasti sigurnosti i borbe protiv korupcije, kao i migracija, te njihovog upravljanja na nižim nivoima vlasti.