in

Zeljković i Bojić ostaju još dva mjeseca u pritvoru

Bivši direktor Instituta za javno zdravstvo RS Branislav Zeljković i direktor firme „Procontrol“ Banjaluka Slavko Bojić, ostaju još dva mjeseca u pritvoru.

Ovu odluku je donio Vrhovni sud Republike Srpske na prijedlog Republičkog javnog tužilaštva.

Zeljković se sumnjiči za tri krivična djela zloupotreba službenog položaja, a Bojić za pomaganje u zloupotrebi službenog položaja ili ovlašćenja u sticaju sa zloupotrebom u postupku javne nabavke.

Vrhovni sud RS obrazložio je rješenje o produženju mjera pritvora za Branislava Zeljkovića i Slavka Bojića. U spisu je vrlo zanimljivo kako su se mijenjale fakture i kome je novac nošen na ruke:

“Potvrdio je da je njegova firma zaključila sa “P.” d.o.o. B.L., ugovor o pozajmici kako bi imao sredstava da plati maske u Kini, da mu je nakon uvoza maski S.B. rekao da faktura za uvezenu količinu maski prema “P.” d.o.o. B.L. bude na iznos oko 140.000,00 KM, te da njemu od tog novca treba dati iznos od 85.000,00 KM, koji novac B. mora nekom predati. Nakon fakturisanja maski “P.” d.o.o. B.L., taj novac dao je B., a obezbijedio ga je tako što je sa računa firme na ime dobiti na svoj račun prebacio iznos od 78.000,00 KM, koji je potom podigao u gotovini, a takođe je sa računa firme podigao iznos od 10.000,00 KM, na ime dopune blagajne, na koji način je obezbijedio iznos od 88.000,00 KM od kojih je 85.000,00 KM dao B.u. Obe novčane transakcije su bile istog dana kada je iznos od 85.000,00 KM, po instrukciji S.B., predao B.A.. Imajući u vidu troškove koje je imao u vezi sa uvozom navedenih maski i novac koji je dao B.u, osumnjičeni D. je izjavio da gotovo ništa nije ni zaradio od navedenog posla”.

Također, zanimljiv je iskaz svjedoka, ljekara koji su potvrdili da se nije sastala komisija za javne nabavke:

“Dakle, postoji osnovana sumnja da je B.Z., kao odgovorno lice ugovornog organa JZU Institut za … RS, koji snosi odgovornost za javnu nabavku i u skladu sa članom 8. stav 2. tačka f. Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” broj 103/14), postupajući na prethodno opisan način, iskorištavanjem svog službenog položaja ili ovlaštenja, svjesnim kršenjem odredaba Zakona o javnim nabavkama i podzakonskih akata koji regulišu ovu materiju, pribavio korist nekvalifikovanom pravnom licu “P.” d.o.o. B.L., na štetu sredstava budžeta Republike Srpske, u ukupnom iznosu od najmanje 241.500,00 KM. Iz iskaza svjedoka D.O., J.Đ.-D. i J.A., proizilazi da se kao komisija nikada nisu sastali i donijeli odluke kako je navedeno u zapisnicima o radu komisije. Svjedok D.O., koji je u predmetnoj nabavci imenovan za predsjednika komisije, iskazao je da komisija nije sačinila niti jedan akt u vezi sa predmetnom nabavkom, a on je o predmetnoj nabavci upoznat tek nakon što je potpisan Ugovor o nabavci 27.03.2020. godine, da nakon ove nabavke više nije učestvovao u postupcima javnih nabavki, a kada je provođena nabavka za medicinska odijela sa „T…“ d.o.o. B.L., obavijestio je R.B. da ne želi da bude u komisiji za nabavke”.

Slučaj i dalje vodi Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske – Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Banja Luka.

Program televizije možete pratiti UŽIVO na ovom linku kao i putem aplikacija za Android|iPhone/iPad