in

Žene u bh. politici i danas su nevidljive

Uključivanje žena u politiku kao preduslov za rješavanje problema različitih društvenih skupina, ali i postojanje demokratskog društva kao takvog.

U okviru projekta “Žene na izborima u BiH”, 15. novembra ove godine pokrenuta je kampanja sa ciljem zagovaranja za veće učešće žena u politici BiH i promjene stereotipnih stavova. Kampanja je završena 8. decembra, a u njenoj provedbi značajnu su ulogu odigrale i istaknute bh. političarke kao i relevantne javne ličnosti u društvenom i ekonomskom životu BiH.

Uprkos kvoti koju propisuje Izborni zakon, a koja nalaže da na kandidatskim listama u Bosni i Hercegovini treba biti najmanje 40% žena, prema nalazima Polazne studije o barijerama političkom učešću žena u BiH (https://pr.fo/3naCfY2) u parlamentima u našoj zemlji ih je tek 23,8%, što je ispod evropskog prosjeka od 26,4% i tek neznatno iznad svjetskog prosjeka od 23,4%. Opšti cilj projekta “Žene na izborima u BiH” je jačanje ženskog liderstva i učešća u političkom životu, kako bi se u politiku uključio veći broj žena, kroz njegovanje sljedeće generacije liderki u zajednicama, izgradnju inicijativa i povećanje demokratskog učešća i odgovornosti.

“Značajne i vidljive razlike u učešću žena i muškaraca u javnom i političkom životu su rezultat strukturnih prepreka koje jačaju diskriminatorne i rodno uvjetovane norme, prakse i politike, kao i nedostatka političke volje za promjenu odnosa moći u skladu s obavezama o ravnopravnosti spolova i osnaživanju žena. Takve strukturne prepreke se mogu prevazići jedino posebnim i ciljanim mjerama usmjerenim na uklanjanje prepreka i pozitivnu promociju suštinske ravnopravnosti spolova, čime se pospješuje i napredak u smislu Ciljeva održivog razvoja”, rekla je Lejla Ramić-Mesihović, menadžerica projekta “Žene na izborima u BiH” u UNDP.

“Rodno uravnoteženo liderstvo može značajno doprinijeti pozitivnom razvoju društva; povećanje broja žena u institucijama dovodi do većeg nivoa uključenosti i rušenja postojećih stereotipa o kapacitetima i mjestu žena u društvu. To zauzvrat može dovesti do većeg institucionalnog legitimiteta i povećanog povjerenja javnosti u institucije budući da predstavljaju cjelokupno stanovništvo, a ne samo polovicu. Žene na liderskim pozicijama šalju i pozitivan signal općoj populaciji, pružaju pozitivne uzore djevojkama i pomažu u promjeni društvenih normi u društvu općenito”, ističe Edita Miftari, koordinatorica za upravljanje i liderstvo ispred UN Women.

Jedan od ključnih elemenata projekta bila je zagovaračka kampanja “Uključite se!” čiji je cilj bio povećati svijest javnosti o efikasnosti liderki i donositeljki odluka kroz isticanje njihovih pozitivnih doprinosa u građanskom angažmanu i kreiranju politika, posebno u vrijeme pandemije COVID-19. Kampanja je bila fokusirana na podizanje svijesti u online prostoru kako bi se doprinijelo promjene rodnih stereotipa i objektivnijem predstavljanju žena i njihovih uspjeha u bh. politici. Kampanja se odvijala putem društvenih mreža UN Women i UNDP (Facebook – https://pr.fo/3GeUj9W, Instagram – https://pr.fo/3DmJhO8 i Twitter – https://pr.fo/32Tpzge), na kojima su dostupni i svi proizvedeni sadržaji.

Program televizije možete pratiti UŽIVO na ovom linku kao i putem aplikacija za Android|iPhone/iPad