in

Borrell: Radimo na tome da budućnost BiH unutar EU postane stvarnost

Visoki predstavnik EU za vanjsku politiku Josep Borrell izjavio je povodom današnje odluke Evropske komisije da predloži dodjeljivanje kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini da je pitanjke proširenja “geostrateško ulaganje u dugoročni mir, prosperitet i sigurnost našeg kontinenta”, te da je potreba za jačom ujedinjenom Evropom danas “relevantnija nego ikad” uzimajući u obzir “brutalnu invaziju Rusije na Ukrajinu”.

Borrell je naveo da je danas Evropska komisija predstavila godišnju ocjenu napretka partnera sa Zapadnog Balkana i Turske na putu ka EU, te preporuke o tome šta bi te zemlje trebale uraditi na tom putu.

“Danas je važan dan za Zapadni Balkan i Evropu. Napredujemo da budućnost BiH unutar Evropske unije postane stvarnost”, izjavio je.

Borrel je naveo da je Evropska Komisija preporučila Vijeću da odobri status kandidata za BiH “nakon jasnog iskazivanja spremnosti lidera EU u junu da to učine”.

“U tom cilju, BiH bi trebala provesti značajan set ključnih reformi koje će ojačati osnovna prava, vladavinu prava, demokratske institucije i njihovu funkcionalnost u zemlji.

Podcrtao je da je Komisija je u svom Mišljenju o zahtjevu za članstvo BiH u EU postavila 14 ključnih prioriteta, te da oni “ostaju u potpunosti važeći i neophodni za pokretanje pregovora o članstvu”.

“Dozvolite mi da poručim građanima Bosne i Hercegovine: danas je vaš dan. Iskoristimo ovu priliku da krenemo naprijed na putu ka EU. Nastavićemo da vas podržavamo na tom putu. Možete računati na mene lično, kao visokog predstavnika za vanjsku i sigurnosnu politiku. Vi vjerujete u budućnost svoje zemlje, u svoju budućnost unutar EU, a i mi to činimo, koliko i vjerujemo u evropsku budućnost Albanije, Severne Makedonije, Crne Gore, Srbije i Kosova. I odlučni smo da nastavimo naš angažman i dijalog s Turskom kako bismo se kretali u istom smjeru.”

Borrell je istakao da proširenje EU predstavlja “geostrateško ulaganje u dugoročni mir, prosperitet i sigurnost našeg kontinenta”.

“Jača ujedinjena Evropa je relevantnija nego ikad i naglašena je brutalnom invazijom Rusije na Ukrajinu”, podcrtao je.

“Živimo u novim geopolitičkim okolnostima. I u ovim okolnostima, sada više nego ikad, moramo stati zajedno u odbrani naših zajedničkih vrijednosti i međunarodnog poretka zasnovanog na pravilima i izgraditi snažnu Evropu koja štiti svoje vrijednosti i svoje građane. Za to nam je potrebna politička vizija i odlučna akcija”, izjavio je visoki predstavnik EU.