in

Dvije bolnice žele ponuditi više građanima, ali odluke vlasti se čekaju – PressMedia

Prijedlog za transformaciju Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš” Sarajevo, kojim bi ona dobila status kantonalne bolnice, i dalje je na javnoj raspravi, nakon čega će se prijedlozi i sugestije učesnika rasprave naći na dnevnom redu Skupštine Kantona Sarajevo na usvajanju.

STABILNO FINANSIRANJE

Primarijus dr. Željko Ler, član Senata – savjetodavnog tijela ove zdravstvene ustanove, u izjavi za Oslobođenje je podsjetio da je još u oktobru 2020. godine Opća bolnica inicirala Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo da počne transformaciju u kantonalnu bolnicu. Kao zaključak Vlade KS-a realizovano je i pretočeno u Nacrt zakona o uvjetima za transformaciju bolnice koji je prošao na Skupštini KS-a i pripremljen je Prijedlog zakona o izmjeni statusa bolnice.

– Očekujemo da će Skupština KS-a podržati prijedlog, tako da uskoro slijedi transformiranje Opće bolnice u kantonalnu. To će, prije svega, značiti stabilnije finansiranje, stabilnije i plansko zapošljavanje, zanavljanje i opravku aparata i uređaja, odnosno zakonom zagarantiranu opstojnost kantonalne bolnice, kaže dr. Ler, ukazujući na brojne pokušaje u prošlosti da se od te bolnice napravi čak i hotel.

Dodaje da će sa rješavanjem statusa bolnica konačno dobiti zakonsku osnovu za postojanje i neće biti ugrožavana na načine na koje je do sada bila.

Dobivanjem statusa kantonalne bolnice ova zdravstvena ustanova tako će biti u prilici proširiti i asortiman usluga koje će imati građani. Biće otvorene hematologija i onkologija, dok je Odjel pedijatrije već zaživio.

– Nadam se da će po završetku javne rasprave Skupština KS-a razmatrati njene zaključke i vjerovatno u proceduru uputiti ovaj prijedlog na izglasavanje, nada se dr. Ler.

Proces transformacije još jedne zdravstvene ustanove u Federaciji BiH, Kantonalne bolnice Zenica u univerzitetsku bolnicu, traje također nekoliko godina, kroz pripreme odgovarajućeg kadra, kao i uz organizacijske promjene.

Prof. dr. Rasim Skomorac, direktor KBZ-a, u razgovoru za Oslobođenje navodi da je sticanje statusa univerzitetske bolnice regulirano Pravilnikom o uvjetima koje moraju ispunjavati bolnice za dodjelu naziva univerzitetska bolnica, a koji je donijelo federalno Ministarstvo zdravstva.

– Kako je JU Kantonalna bolnica Zenica prva kantonalna bolnica koja je pokrenula ovaj proces i nemamo uzorak na koji način treba ispunjavati postavljene uvjete, to je proces dodatno otežan. Ni samo federalno Ministarstvo do sada nije imalo priliku da provodi ovaj pravilnik u praksi sa nekom zdravstvenom ustanovom, naglašava prof. dr. Skomorac.

Podsjeća da je njihova posljednja aplikacija podnesena 2021. i tada je Ministarstvo zdravstva FBiH formiralo Komisiju koja je donijela odluku o privremenom zaustavljanju aplikacije, kao i određene zaključke, koji jasnije definišu uvjete koje treba ispuniti.

– Tim povodom je održan i vrlo konstruktivan sastanak u federalnom Ministarstvu zdravstva. Postoje određeni zadaci koji su postavljeni pred našu ustanovu, ali ima i zadataka koje trebaju riješiti Univerzitet u Zenici i Medicinski fakultet, kao i kantonalno Ministarstvo zdravstva, pojašnjava direktor Skomorac.

Dodaje da je u Kantonalnoj bolnici Zenica formirana i posebna komisija koja se bavi ovim procesom.

– Sa naše strane vrlo brzo bi trebalo biti završeno kompletiranje potrebne dokumentacije i donošenje novih temeljnih akata ustanove u skladu sa novim statusom ustanove, naglasio je prof. dr. Skomorac.

PREKID POSTUPKA?!

Iz Ministarstva zdravstva FBiH nam kažu da je stručno povjerenstvo, koje su imenovali s ciljem ocjene ispunjenosti uvjeta Kantonalne bolnice Zenica za obavljanje nastave, na sastanku 15. 12. 2021. pregledalo dokumentaciju, te im predložilo donošenje zaključka o prekidu postupka dok se ne riješe pitanja koja su od značaja za rješavanje u postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za izdavanje prijedloga za dodjelu naziva/statusa univerzitetska bolnica.

– Ministarstvo zdravstva je temeljem Zakona o upravnom postupku donijelo zaključak o prekidu postupka te ga dostavilo Kantonalnoj bolnici Zenica 15. 12. 2021. godine na nadležno postupanje. Federalnom Ministarstvu danas nije dostavljena dokumentacija po navedenom zaključku od podnositelja zahtjeva, odgovorili su iz FMZ-a.