in

Ko je uz Efendića na listi za Kanton Sarajevo – PressMedia

Stranka za Bosnu i Hercegovinu predala je utvrđene kandidatske liste Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) za predstojeće Opće izbore na kojima su imena kandidata za skupštine kantona u Federaciji BiH.

Kada je u pitanju Skupština Kantona Sarajevo izbornu listu Stranke za BiH predvodi predsjednik SBiH Semir Efendić, dok je uz nosioca liste za Kanton Sarajevo na drugom mjestu doktorica Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović. Na rednom broju tri je Muamer Bandić, nekadašnji ministar u Vladi Kantona Sarajevo, a iza njega aktuelna zastupnica SBiH u Skupštini KS Admela Hodžić. Osim njih na listi se nalaze vijećnici općinskog vijeća Novi Grad Elza Gaković i Jasmin Smjećanin, kao i vijećnici Bego Gljiva iz Vogošće i Salko Japalak iz Hadžića. Pored ovih javnosti poznatih imena na listi se nalaze brojni stručnjaci iz različitih oblasti, ali dominiraju mlada lica sa kojima SBiH očekuje značajnu podršku u Kantonu Sarajevo.

Kako je potvrđeno na ranije sjednici Predsjedništva, nosioci lista po kantonima su: Hasan Handžić (Zeničko dobojski kanton), Mirnes Gušić (Tuzlanski kanton), Adis Bubalo (Hercegovačko neretvanski kanton), Nedžada Tolja (Srednjobosanski kanton), Damir Žuga (Bosansko podrinjski kanton), Nisvet Jusić (Unsko sanski kanton) i Safet Pilić (Kanton 10), saopšteno je iz SBiH.

U Hercegovačko- neretvanskom kantonu SBiH izlazi na izbore u koaliciji sa Platformom za progres, a u Unsko – sanskom kantonu u koaliciji sa Strankom penzionera BiH. Lista za SBK bit će objavljena naknadno.

U nastavku su imena svih kandidata SBiH za skupštine kantona.

Izborna jedinica 209 (KS)

1. Semir Efendić

2. Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović

3. Muamer Bandić

4. Admela Hodžić

5. Jasmin Šaljić

6. Elza Gaković

7. Eman Vukotić

8. Jasmin Smječanin

9. Emina Hodžić

10. Salko Japalak

11. Miralda Fazlibašić-Muslić

12. Enes Peštek

13. Amina Memović

14. Bego Gljiva

15. Edin Čano

16. Lejla Hadžić

17. Esad Paldum

18. Emina Džaferović

19. Ahmed Hujdurović

20. Selma Pršeš

21. Emina Mašić

22. Haris Džaferović

23. Suanita Banda

24. Ermin Nezić

25. Almir Mušanović

26. Lamija Kalajdžić Nurkić

27. Darko Ninić

28. Dženita Mrakić

29. Haris Ćuhara

30. Srđan Lazić

31. Fatima Mujagić

32. Ismir Pleh

33. Alma Bečirević

34. Hamid Karga

35. Anel Krkalić

36. Lidija Madunić

37. Muhamed Redžović

38. Hajrija Kovačević

39. Muhamed Stovrag

40. Almir Gekić

Izborna jedinica 204 (ZE-DO)

1. Hasan Handžić

2. Adnana Karahasanović

3. Rešad Merdić

4. Sefedin Hodžić

5. Anela Brdarević

6. Eldin Ganić

7. Muvedeta Kadrić

8. Zahid Kurbašić

9. Azra Delibašić

10. Adnan Rahimić

11. Adriana Pavlić

12. Amer Ivazović

13. Adna Delić

14. Juso Omerašević

15. Bego Avdušinović

16. Ramila Mahmutović

17. Kenan Hodžić

18. Amra Čelebić

19. Ernad Deljkić

20. Edhem Fejzić

21. Jasmina Handžić

22. Hajrudin Zekić

23. Rukija Plančić

24. Nermin Dinarević

25. Mirza Dorić

26. Rabija Hadžan

27. Esmer Čelebić

28. Elmina Šehić

29. Samir Hasanbašić

30. Nermin Dedić

31. Alma Rahmanović

32. Emir Šljivo

33. Merisa Frljak

34. Ernad Bedak

35. Selbin Ahmetović

36. Ajna Husanović

37. Eniz Sinanović

38. Mirela Latifović

39. Sadet Zilkić

40. Selmir Mujaković

Izborna jedinica 203 (TK)

1. Mirnes Gušić

2. Đuzada Ibrišimović

3. Asmir Hasić

4. Džemal Jukan

5. Slobodanka Iljukić Pranjić

6. Mirsad Muhamedbegović

7. Senad Đogić

8. Mirnesa Šećić

9. Dženana Bošnjaković

10. Mehmed Bikodušić

11. Lejla Mukinović

12. Senajil Husić

13. Sanela Husejnović

14. Esad Čanić

15. Fikret Okanović

16. Jasna Baraković

17. Suad Hadžić

18. Maksida Hodžić

19. Emir Salihović

20. Admir Hrustanović

21. Munevera Rahmanović Hrbat

22. Safet Kahrimanović

23. Hava Mešić

24. Nuraga Junuzović

25. Adnan Šerak

26. Amila Meštrić

27. Alen Turbić

28. Maida Korajac

29. Kasim Salihović

30. Medmed Džihanović

31. Azima Biberkić

32. Hamdija Jukan

33. Amira Vejzović

34. Edin Džambić

35. Nedim Selimović

36. Ajla Salkanović

37. Ervin Alić

38. Belkisa Lapandić

39. Irfan Hasukić

40. Zoran Jovanović

Izborna jedinica 207 (HNK)

Koalicija Stranka za Bosnu i Hercegovinu- Platforma za progres)

1. Adis Bubalo

2. Ehlimana Dževlan

3. Dino Vrce

4. Aldin Džino

5. Zerina Balić

6. Alen Jazvin

7. Armel Sitar

8. Amela Tiro

9. Djevada Žiko

10. Dženis Macić

11. Melisa Tabak

12. Edin Peco

13. Mediha Hadžajlić

14. Emil Đelmo

15. Admir Balavac

16. Enisa Bukvić

17. Zuhdija Ahmetović

18. Muamera Skender-Macić

19. Ranko Šmulja

20. Zijad Tahirović

21. Milada Berberović

22. Armin Alić

23. Almedina Kurtović

24. Mirsad Džajić

25. Haris Šoše

26. Sabina Pehić-Ovnović

27. Himzo Muhibić

28. Najla Begović

29. Amar Peco

30. Nedžad Mehmedović

31. Amela Hadžić

32. Džemal Macić

33. Ena Boloban

Na listi za Skupštinu kantona, izborna jedinica 206 (SBK) se među prvih deset kandidata nalaze:

Nedžada Tolja, Jusuf Halilović, Almira Salkić, Huso Bektić, Nermin Imamović, Enis Burak, Ređif Crnac, Arijana Čusto, Omer Kovač, Nermin Halilović, Rebiha Selman.

Izborna jedinica 205(BPK)

1. Damir Žuga

2. Anela Jamak

3. Amel Begović

4. Merita Zorlak

5. Elvir Žigo

6. Nirzama Džemidžić

7. Edin Aganović

8. Laris Lapo

9. Enisa Ramić

10. Armin Bukva

11. Amina Muratspahić

12. Zijad Bardak

13. Smajović Amra

14. Kenan Halilović

15. Kurtović Admir

16. Fatima Dedović

17. Eldin Rišljanin

18. Elma Nevorić

19. Mirnes Pašalić

20. Eldin Parganlija

21. Nasiha Helać

22. Rašid Tanjo

23. Dijana Šipka

24. Fadil Salković

25. Edin Subašić

26. Alisa Hrustić-Maslan

27. Ešef Žuga

28. Arnela Samjović

29. Ejub Kovač

30. Ismir Dedović

Izborna jedinica 201 (USK)

Koalicija Stranka za Bosnu i Hercegovinu- SPU Stranka penzionera

1. Nisvet Jusić

2. Jasmina Midžić

3. Samra Mehić

4. Fikret Šljivar

5. Adnan Lipovača

6. Ivana Rukavina

7. Milan Nedimović

8. Lejla Šahinović-Kedić

9. Anela Rahmenović

10. Ermin Karić

11. Mirjana Brajdić,

12. Senad Sulejmanagić

13. Aida Ibrahimpašić

14. Edin Napreljac

15. Aldin Kurtagić

16. Zana Kahrić

17. Ramiz Čizmić

18. Suada Čović

19. Dženis Toromanović

20. Amar Midžić

21. Amra Arnautović

22.Ahmet Hambašić

23. Alma Sijamhodžić

24. Amar Kulenović

25. Muhamed Kržalić

26. Mensa Ibrahimović

27. Mustafa Joldić

28. Amina Makić

29. Muhamed Mehmedović

30. Enes Šušnjar

Izborna jedinica 210 (Kanton 10)

1. Safet Pilić

2. Almedina Kmetaš

3. Ismet Strujo

4. Salih Poparić

5. Izet Ključo

6. Jusuf Kmetaš

7. Samir Čolić