in

Molim vas pomozite u objašnjavanju pogubne namjere visokog predstavnika – PressMedia

Državni parlamentarac SDP-a Saša Magazinović uputio je pismo parlamentarcu Socijaldemokratske partije (SPD) u Njemačkoj Adisu Ahmetoviću, a zbog mogućnosti da visoki predstavnik Christian Schmidt nametne izmjene Izbornog zakona.

Zamolio je Ahmetovića, koji je i član Odbora za vanjsku politiku Parlamenta Njemačke, da se uključi i reaguje na procese koje vodi Ured visokog predstavnika (OHR), jer smatra da bi ti procesi mogli imati dramatične posljedice. Obrazložio mu je šta Schmidt namjerava uraditi.

“Namjera visokog predstavnika jeste da nametne izmjene Izbornog zakona, nakon što je već započeo izborni ciklus te njihov sadržaj, koji je izazvao veliki strah, nesigurnost i tenzije u javnosti, više su nego valjan razlog da svaki pojedinac učini sve što je u njegovoj moći u namjeri da odbranimo evropske vrijednosti koje su sadržane i u nedavnoj rezoluciji koju je usvojio Bundestag”, ukazao je.

Magazinović je Ahmetovića napomenuo na to kako su građani u Bosni i Hercegovini već diskriminirani. Istakao je da se Schmidtovim prijedlogom ta diskriminacija ne otklanja, već da se proizvodi nova diksriminacija.

“Ja sam jedan od građana Bosne i Hercegovine koji je diskriminiran po osnovu etničke pripadnosti i kao Srbin, koji je rođen i živi u glavnom gradu Sarajevu, ne mogu biti kandidat za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, niti Dom naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine. Gospodin Schmidt ima namjeru nametnuti rješenje koje ne otklanja postojeću diskriminaciju koju je više puta utvrdio Evropski sud za ljudska prava u Strasbourgu, nego, naprotiv, proizvodi novu”, naglasio je.

Prema njegovim riječima, ako bi se preselio u neki grad u Federaciji Bosne i Hercegovine, u kojem živi mali broj Srba, osim za Predsjedništvo i Dom naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine, ne bi se mogao kandidirati ni za Dom naroda Parlamenta FBiH, čiji je član bio u jednom mandatu. Ahmetoviću je ukazao ono što smatra suštinom prijedloga visokog predstavnika.

“Budući da je svima jasno da bi takva odluka pala na testu pred bilo kojim sudom u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, OHR pokušava naći rješenje da se to ne desi i dalje se ne baveći suštinom nego formom. Šta je suština? Suština je da visoki predstavnik želi umanjiti prava pripadnicima konstitutivnih naroda u izboru za Dom naroda u kantonima, gdje su oni matematski govoreći, manjina. Ukratko, Ustavom FBiH predviđeno je da se iz svakog kantona u Domu naroda Parlamenta FBiH delegira po jedan Srbin, Hrvat i Bošnjak (princip 1+1+1), a da se preostali broj delegira prema brojnosti etničkih grupa na području odakle se biraju”, objasnio je.

Magazinović je ocijenio da visoki predstavnik želi uništiti princip jednakosti i multietničnosti (1+1+1) i etničkim grupama, koje su manje zastupljene na nekom području, umanjiti prava.

“Suština bi trebala biti da svaki građanin na teritoriji države mora imati jednako pravo i ne smije biti ni na koji način diskriminiran, niti za bilo koga smiju važiti posebna pravila, pa i u izbornom procesu. Suština problema je to da se najavljenom odlukom krše odluke Suda za ljudska prava i obesmišljava borba za evropsku i multietničku Bosnu i Hercegovinu. Suština je i to da se eventualnom odlukom praktično obesmišljava izborni proces i jednu stranku, HDZ, dovodi u položaj da mora biti dio vlasti”, dodaje.

Ahmetoviću je ukazao i na to da bi se Schmidtovom odlukom ignorisao i Dejtonski mirovni sporazum.

“Moja zemlja je pretrpjela agresiju. U mojoj zemlji se desio genocid. U mojoj zemlji se desio pokušaj da se oružjem promijeni etnička slika i da se teritorija podijeli po etničkim linijama. Aneks 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim se tretira pitanje povratka na svoja ognjišta, još uvijek nije implementiran. Do završetka implementacije Aneksa 7 jedini mjerodavan popis je onaj iz 1991. To se ovom odlukom također ignorira”, naglasio je.

Izdvojio je neke od mogućih posljedica ako se izmjene Izbornog zakona nametnu.

“Ono što će uslijediti nakon eventualne odluke jeste da će i u lokalnim zajednicama svako tumačiti kao svoje pravo da etnička većina diktira pravila, matematski govoreći, etničkoj manjini. To znači da će konstitutivni narodi i ostali građani biti ‘protjerani’ iz vlada kantona, skupštinskih rukovodstava i drugih mjesta odlučivanja, gdje god su manjina na istim principima koje zagovara gospodin Schmidt. Ukupni rezultat toga sigurno neće biti građansko društvo, kako je to u svim evropskim državama, nego Bosna i Hercegovina sa tri teritorije sa po jednom etnički dominantnom skupinom, što je ispunjenje ratnih ciljeva onih čije je loše namjere i katastrofalna djela na odgovarajući način tretirao i kaznio i Sud u Hagu”, podsjetio je.

Pozvao je njemačkog parlamentarca na angažman, za koji smatra da bi se njime mogle spriječiti negativne posljedice.

“Poštovani gospodine Ahmetoviću, kao prijatelja Bosne i Hercegovine i kao kolegu poslanika u parlamentu, molim vas da svojim angažmanom pomognete u objašnjavanju pogubnosti namjere visokog predstavnika gospodina Schmidta da jednom odlukom trajno zaustavi izgradnju bosanskohercegovačkog društva i vrlo moguće vrati nas u devedesete godine koje i danas izazivaju traumu kod većine stanovnika Bosne i Hercegovine”, zaključio je Magazinović u pismu njemačkom parlamentarcu Adisu Ahmetoviću.