in

Ovo su najbolje ocijenjeni kandidati za rukovodeće pozicije u državnim policijskim agencijama – PressMedia

Intervju s kandidatima za čelnike državnih policijskih agencija obavljen je danas, a poznato je koji su kandidati ocijenjeni kao najbolji.

Predsjednik Nezavisnog odbora Parlamenta Bosne i Hercegovine Enes Obralija ovu informaciju potvrdio je za Klix.ba. Riječ je o kandidatima za rukovodeće pozicije – direktora i zamjenike direktora u SIPA-i, Graničnoj policiji i Direkciji za koordinaciju policijskih tijela.

U SIPA-i se bira zamjenik direktora, Graničnoj policiji direktor i zamjenik, Direkciji za koordinaciju policijskih tijela biraju se direktor i dva zamjenika.

“Danas smo imali zakazan i intervju i podneske o kojima se očitovao Odbor te smo odlučili vezano za zahtjev za odgodu intervjua i zahtjev za izuzeće da proslijedimo nadležnom organu”, istakao je Obralija.

Kao najboljim kandidatima za zamjenika direktora SIPA-e ocijenjeni su sadašnji direktor Granične policije Zoran Galić i Vladimir Potlović.

Kao najboljim kandidatom za direktora Granične policije ocijenjeni su Robert Perić i Mirko Kuprešaković, a za zamjenika kao najboljim su ocijenjeni Fahrudin Halač i Amra Aljić.

Kao najboljim kandidatima za direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela ocijenjeni su Mirsad Đelilović i Ensad Korman, a za zamjenike direktora u Direkciji kao najboljim su ocijenjeni Goran Amidžić, Đuro Knežević, Dragan Kulić, Ranko Vuković i Ivica Bošnjak.

Nezavisni odbor Parlamenta Bosne i Hercegovine proces izbora rukovodećih osoba policijskih agencija privodi kraju, jer im preostaje da listu najbolje ocijenjenih kandidata proslijede ministru sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmi Cikotiću (SDA).