in

Tokom devetodnevne akcije čišćenja u Novom Gradu uklonjeno oko 360 tona otpada – PressMedia

Prije nekoliko dana završena je devetodnevna koordinirana akcija čišćenja naselja na području općine Novi Grad Sarajevo, u kojoj je uklonjeno oko 360 tona otpada.

Akcija je provedena u saradnji Općine Novi Grad Sarajevo i Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, a učestvovale su ekipe Civilne zaštite Općine Novi Grad Sarajevo, JP “Lokom”, te kantonalna javna komunalna preduzeća “Park”, “Rad”, “Vodovod i kanalizacija”, “Pokop” i “Gras”.

Aktivnosti čišćenja odvijale su se na prostoru svih mjesnih zajednica na prostoru novogradske općine, prvenstveno onih lokaliteta koji nisu obuhvaćeni programima redovnog održavanja, a u skladu sa prioritetima koje su dostavile mjesne zajednice.

Ručnim čišćenjem tretirano je oko 580 hiljada metara kvadratnih površine, a sakupljeno je, utovareno i deponovano oko 135 tona komunalnog otpada. Mašinskim čišćenjem obuhvaćeno je oko 730 hiljada metara kvadratnih, a sakupljeno je oko 87 tona otpada.

Oprano je oko dva miliona i 260 hiljada metara kvadratnih površine. Sa divljih deponija odvezene su oko 144 tone raznog otpada.

Izvršeno je košenje i uređenje Pravoslavnog groblja Alipašino, površine od oko četiri hiljade kvadratnih metara, te uređenje i košenje Pravoslavnog groblja Bojnik, kao i mezarja Bojnik.

Ekipe su izvršile čišćenje kanala dužine od oko tri hiljade metara, specijalnim vozilom, a zatim je urađeno mašinsko čišćenje slivnika dužine 362 metra i rešetki.

Mašinski su pokošeni i uređeni travnjaci na ukupno 183.000 metara kvadratnih, površina koje inače nisu u programu redovnog održavanja preduzeća.

U tokui devet dana ekipe su izvršile čišćenje komunalnog otpada sa 1,6 miliona metara kvadratnih zelenih površina. Uz pomoć mehanizacije uklonjen je komunalni biootpad, a izvršeno je i orezivanje krošnji, ukrasnog grmlja, te zaštita stabala.

Blizu 10 hiljada kvadratnih metara zapuštenih površina, uglavnom “pretvorenih” u divlje deponije očišćeno je krčenjem i orezivanjem samoniklog rastinja i šiblja. Također, je očišćeno 17 podloga dječijih i sportskih igrališta, na devet parkinga izvršeno je čišćenje i uređenje zelenih ostrva i travnatih površina. Na pojedinim površinama izvršena je i zamjena polomljenih parkovskih klupa, te sanacija oštećenja na mobilijaru.

Očišćena su i sva tramvajska i trolejbuska stajališta na području općine Novi Grad.

Tokom ove akcije na terenu je svakodnevno bilo angažovano više od 140 uposlenika navedenih ustanova i javnih preduzeća sa više od 25 vozila.