in

Vlada KS odobrila zapošljavanja u Domu za djecu bez roditeljskog staranja

Stručni saradnici, odgajatelji, medicinske sestre koje su u direktnom radu sa djecom kao i portir, te vozač koji su neophodni da bi KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja bezbijedno i sigurno obavljao svoju osnovnu djelatnost 24 sata dnevno bit će zaposleni u narednom periodu, odlučila je Vlada Kantona Sarajevo. Današnjom odlukom kantonalne Vlade bit će riješen dugogodišnji problem nedostatka kadra.

”Radna mjesta za koja je danas data saglasnost su do sada bila popunjavanja kroz ugovore na određeno vrijeme te angažovanjem uposlenika preko projekata Službe za zapošljavanje. Važno je naglasiti da sa ovim neće doći do povećanja ukupnog broja zaposlenih niti do povećanja naknada za plate i doprinose nego će se dugoročno riješiti pitanje ovih radnih mjesta koja su neophodna za normalno funkcionisanje ove ustanove. Dosadašnja praksa produžavanja ugovora i zapošljavanja koja su trajala na određeno vrijeme su u značajnoj mjeri uticala i na djecu koja su sama po sebi visoko ranjiva kategorija i koja se vezuju za osobe koje se o njima brinu,” saopćili su iz Vlade Kantona Sarajevo.

Sa ovim će se dugoročno riješiti i problem vozača koji će raditi popodnevne smjene i u dane vikenda kada djeca odlaze na izlete, treninge, vanredne zdravstvene preglede ali i domara koji će se brinuti o novim lokacijama, malim porodičnim domovima gdje su smješteni štićenici, objašnjavaju iz Vlade.

KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja je prepoznata kao jedna od institucija kojima će Vlada pružati posebnu podršku, uzimajući u obzir proces transformacija ove javne ustanove u ustanovu socijalne zaštite koja će pružati niz usluga podrške pravima djece i mladih da odrastaju u porodičnom okruženju. Ovaj proces je jedan od prioriteta za ovu vladu i u narednom periodu se očekuje otvaranje i pokretanje novih usluga naročito obezbjeđivanje malih porodičnih domova kao najmanje rezidencijalne usluge socijalne zaštite koja podrazumijeva cjelodnevnu brigu za djecu bez roditeljskog staranja, dnevnog centra koji će prevenirati izdvajanje djece iz porodica, servisa i mobilnog tima koji provodi edukaciju odnosno savjetovanje porodica pod rizikom od razdvajanja i hraniteljskih porodica, sa ciljem njihovog osnaživanja i razvijanja roditeljskih kompetencija.

Izvještaji Dječijeg doma ukazuju na sve veću potrebu za individualiziranim pristupom svakom djetetu, posebno prilagođenim odgojno-obrazovni programima, primjenama didaktičkih sredstva i pomagala, savjetodavno terapijskom pristupu djeci s teškoćama u razvoju. Kao posljedica separacije, niza poteškoća koje su nastale uslijed zanemarivanja, zlostavljanja djece i njihovih traumatičnih iskustava, javlja se širok spektar izazova kojima je potrebno posvetiti dodatnu pažnju. Trenutno su u Dom većim dijelom smještena djeca koja su višestruko vulnerabilna kao što su djeca sa invaliditetom, nagluha i gluha djeca, slabovidna, djeca sa problemima iz spektra autizma, cerebralnim invaliditetom, posebnim potrebama, kombinovanim teškoćama u razvoju, poremećajima u ponašanju, poremećaju pažnje i emocija, saopćili su iz Vlade Kantona Sarajevo.

Program televizije možete pratiti UŽIVO na ovom linku kao i putem aplikacija za Android|iPhone/iPad